FZT. TALYA BAŞ

MESLEKİ PROFİLİ

Lisans dönemi boyunca pediatrik, geriatrik, sporcu, erişkin gibi birçok hasta grubuna fizik tedavi hizmeti sunmak adına çok fazla zorunlu ve gönüllü stajlar yaptı. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Kadın Sağlığı ünitesinde stajını tamamlarken pelvik tabana ilgi duyarak bu alanda uluslararası eğitimler almaya ve güncel akademik donanımını geliştirmeye başladı. İstanbul Çocuk Üroloji’de idrar kaçırma konusunda Pelvik Taban Terapisti ve Üroterapist olarak çalıştı. Klinik deneyimleri sırasında yetişkin hastalarda gözlemlediği pelvik tabana bağlı rahatsızlıkları ve pelvik ağrıyı tüm kapsamı ile multidisipliner olarak çalışmak üzere Prof. Dr. Tibet Erdoğru ile Pelvik Klinik’i kurdu.
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve pelvik taban üzerine tezini yazmaktadır.